Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Μ.

Αγαπητοί συναθλητές
τα νέα γκρουπ μαθημάτων ξεκινούν σε όλους τους Ομίλους τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Το παιχνίδι μας παρουσιάζεται στο http://learn.hellasbridge.org και καλούμε όλο τον κόσμο να προσέλθει ελεύθερα στα σωματεία στην ανοιχτή παρουσίαση του παιχνιδιού για τις δυο πρώτες συναντήσεις.

Το πλήρες πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στο http://www.hellasbridge.org/learn/.
Ενημερώστε τους φίλους σας σχετικά.
Για πρόσθετες πληροφορίες μπορεί κάποιος να καλεί στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ
Ευχαριστούμε

-- 
Αναστασία Μπαμπούλα
Τμήμα Μαθημάτων και Διάδοσης ΕΟΜ
Τηλ. 2107480400 εσωτ.111